نویسنده = عطاءالهی، راضیه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توارث ژنتیکی و پاسخ به گزینش لوله ای شدن برگ ها و برخی صفات مرتبط با تحمل خشکی در گندم نان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 31-44

راضیه عطاءالهی؛ روح اله عبدالشاهی؛ علی اکبر مقصودی مود