نویسنده = صمدی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. اثرات باقیمانده کود فسفاتی غلات بر جذب فسفر، عملکرد ماشک گل‌سفید و برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در شرایط دیم سردسیر

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 75-82

سیما پاکروان اصل؛ غلامرضا ولیزاده؛ عباس صمدی؛ خشنود علیزاده؛ جلیل اصغری