نویسنده = موسوی‌اقدم، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحمل خشکی و شناسایی ارقام مناسب خردل در شرایط دیم سردسیر ارومیه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 97-103

مهدی موسوی‌اقدم؛ خشنود علیزاده