نویسنده = جلالی هنرمند، سعید
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد دانه و ارتباط آن با انتقال مجدد ماده خشک در ارقام گندم نان تحت تنش کم‌آبی پس از گرده‌ افشانی‌

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 173-195

شیوا اردلانی؛ محسن سعیدی؛ سعید جلالی هنرمند؛ محمداقبال قبادی؛ مجید عبدلی