نویسنده = امیدمهر، زین العابدین
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اثر خاک‌ورزی حفاظتی بر بهره‌وری سوخت مصرفی و عملکرد گندم دیم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 17-28

زین العابدین شم آبادی