نویسنده = نعمتی، عادل
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان پذیرش گندم دوروم رقم دهدشت و ارزیابی آثار اقتصادی آن در ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 215-224

هرمز اسدی؛ ابراهیم زارع؛ عادل نعمتی؛ بهروز حسن پور؛ حیدر صیدزاده؛ مظفر روستایی


2. بررسی اثرات تناوب‌های زراعی مختلف گندم در خصوصیات فیزیکو-شیمیایی خاک و عملکرد اقتصادی در شرایط دیم کرمانشاه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 161-171

عبدالوهاب عبدالهی؛ عادل نعمتی؛ غلامرضا ولیزاده