نویسنده = عبدلی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر محلول‌پاشی روی بر عملکرد کمی و کیفی و خصوصیات رشدی گیاهچه گندم نان (رقم کوهدشت)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 77-90

مجید عبدلی؛ عزت اله اسفندیاری