نویسنده = صادق‌زاده، نوشین
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تحمل خشکی در ژنوتیپ‌های گندم نان و دوروم بر مبنای صفات فیزیولوژیک

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-32

نوشین صادق‌زاده؛ رقیه حاجی‌بلند؛ بهزاد صادق زاده