نویسنده = پورداد، سید سعید
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر تراکم کاشت و آبیاری تکمیلی بر کمیت و کیفیت عملکرد علوفه دو رقم گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 147-164

مریم دلفانی؛ علی حاتمی؛ سید سعید پورداد؛ زهرا طهماسبی؛ فرشید فتاح نیا؛ محمدرضا جهانسوز


2. بررسی ترکیب پذیری عمومی رگه های خویش آمیخته و میزان هتروزیس دورگ های آفتابگردان در دو شرایط رطوبتی متفاوت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 85-100

سید سعید پورداد؛ رضا ملک حسینی؛ حسین حاتم زاده