نویسنده = باقرزاده، کریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه‌ای تولید علوفه و دانه چاودار، جو، تریتیکاله و ماشک در شرایط دیم

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 105-113

سید مرتضی ابطحی؛ کریم باقرزاده