نویسنده = لیاقت، عبدالمجید
تعداد مقالات: 1
1. نقش ارتفاع و عرض جغرافیایی بر بهره‌وری بارش و عملکرد جو دیم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 85-99

علیرضا توکلی؛ عبدالمجید لیاقت؛ امین علیزاده