نویسنده = اسفندیاری، عزت اله
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر محلول‌پاشی روی بر عملکرد کمی و کیفی و خصوصیات رشدی گیاهچه گندم نان (رقم کوهدشت)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 77-90

مجید عبدلی؛ عزت اله اسفندیاری


2. اثر اسید فولیک بر تسهیم ذخایر بذر و قدرت اولیه گیاهچه‌های گندم

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 70-81

شبنم صادقی رازلیقی؛ ایرج الله‌داد؛ عزت اله اسفندیاری