نویسنده = ولیزاده اوصال لو، غلامرضا
تعداد مقالات: 5
2. اثرات باقیمانده کود فسفاتی غلات بر جذب فسفر، عملکرد ماشک گل‌سفید و برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در شرایط دیم سردسیر

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 75-82

سیما پاکروان اصل؛ غلامرضا ولیزاده؛ عباس صمدی؛ خشنود علیزاده؛ جلیل اصغری


3. بررسی اثرات تناوب‌های زراعی مختلف گندم در خصوصیات فیزیکو-شیمیایی خاک و عملکرد اقتصادی در شرایط دیم کرمانشاه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 161-171

عبدالوهاب عبدالهی؛ عادل نعمتی؛ غلامرضا ولیزاده


4. تاثیر مدیریت های مختلف زراعی بر میزان نیاز، ظرفیت جذب و بافر فسفر خاک در شرایط دیم مراغه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 53-62

غلامرضا ولیزاده؛ بهزاد صادق زاده؛ محمود تیموریان