نویسنده = خزائی، عظیم
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تحمل خشکی درلاین‌های پیشرفته سورگوم دانه‌ای

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 76-91

عظیم خزائی