نویسنده = شکورزاده، آیسان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تراکم و نسبت‌های اختلاط بر عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط جو با ما‌‌شک در شرایط دیم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 63-75

آیسان شکورزاده؛ خشنود علیزاده؛ محمود پوریوسف؛ عبدالعلی غفاری