نویسنده = عابدی اصل، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه برخی خصوصیات زراعی مرتبط با عملکرد دانه در توده‌های بومی گندم دوروم تحت شرایط دیم سردسیر

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 40-62

بهـزاد صـــادق زاده؛ غلامرضا عابدی اصل